Svar till: Hemlig handling – vad krävs

Start Forum Öppenhetsforum Hemlig handling – vad krävs Svar till: Hemlig handling – vad krävs

#20343
Per Hagström
Moderator

Uppgifter i allmänna handlingar är som utgångspunkt offentliga. De är bara hemliga om de omfattas av en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen och det vid en prövning i det enskilda fallet står klart att uppgifterna inte kan lämnas ut på grund av sekretess. Varje enskild uppgift i handlingen ska prövas för sig, vilket betyder att en handling kan innehålla både offentliga och sekretessbelagda uppgifter. Ofta löser man utlämnande så att man tar en kopia av handlingen, maskerar de hemliga uppgifterna, d.v.s. stryker över dem, och sedan lämnar ut kopian. Om bara helt intetsägande uppgifter återstår efter maskering, t.ex. sidnumreringen, så behöver inte myndigheten lämna ut handlingen alls. Se denna dom:

RÅ 1989 ref. 111