Svar till: Avtal Arbetsförmedlingen

Start Forum Öppenhetsforum Avtal Arbetsförmedlingen Svar till: Avtal Arbetsförmedlingen

#20691
Per Hagström
Moderator

Ja. Eventuellt kan vissa uppgifter i avtalet var sekretessbelagda men begär ut det och se hur mycket du får ut. Om AF sekretessbelägger uppgifter så ska myndigheten redovisa vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som har tillämpats.