Svar till: Tryckfrihetsförordningen vs Rättegångsbalken

Start Forum Öppenhetsforum Tryckfrihetsförordningen vs Rättegångsbalken Svar till: Tryckfrihetsförordningen vs Rättegångsbalken

#21218
Per Hagström
Moderator

Handlingar som expedieras blir ju allmänna handlingar redan innan förundersökningen är avslutad och för dem kan det bli aktuellt att tillämpa OSL 18:1 tänker jag.

Så resonerar i alla fall KR i den här domen:

KR Sthlm 6651-11

Om jag inte missförstår det här JO-beslutet så menar JO att handlingar som kommuniceras med part i ett pågående ärende blir expedierade och därmed allmänna handlingar som någon annan sedan kan begära ut.

Kommunicering innebär expediering

Om den misstänkte löpande ska få ta del av handlingar ur förundersökningen enligt RB 23:18 2 st så skulle man ju kunna se dessa som expedierade och allmänna. Jag vet inte om den frågan har prövats någon gång.

Även inkomna handlingar är förstås allmänna i pågående förundersökningar men det kanske var just upprättade handlingar du funderade på. Men vad gäller inkomna handlingar så är ju den här domen om beslagtagna handlingar intressant:

Beslagtagna handlingar var allmänna

En annan dom som gäller inkommen handling i en förundersökning är den där:

RÅ 1993 ref. 20

Jag vet tyvärr inte vad som gäller för dokumentation från vittnesförhör. Om det bara är vittnet som sätter en kråka på förhörsanteckningarna så har de kanske inte ”justerats av myndigheten” som det står i TF 2:7 2 st 3 p.