Svar till: maskade kommunla handlingar

Start Forum Öppenhetsforum maskade kommunla handlingar Svar till: maskade kommunla handlingar

#21749
Per Hagström
Moderator

Hej, det finns ganska många domar som gäller OSL 31:16 men det är svårt att dra några säkra slutsatser från dem eftersom bedömningen spretar åt olika håll. Prisuppgifter är något som i vissa fall kan hemlighållas. Här hittar du domar som talar både för och emot offentlighet när det gäller den typen av uppgifter: http://www.allmanhandling.se/category/31/3116/