Svar till: Rehabmöten

Start Forum Öppenhetsforum Rehabmöten Svar till: Rehabmöten

#21864
Per Hagström
Moderator

Gör en skriftlig begäran till registrator på myndigheten om att du vill ha ut arbetsgivarens och HR:s anteckningar. Använd de argument och rättsfall som jag har gett dig och kräv att få ett överklagbart beslut för det fall att myndigheten inte vill lämna ut de begärda anteckningarna.