Svar till: Omfattar PUL verkligen juridiska personer?

Start Forum Öppenhetsforum Omfattar PUL verkligen juridiska personer? Svar till: Omfattar PUL verkligen juridiska personer?

#22280
Per Hagström
Moderator

Enligt deras formella svar har de inte avslagit din begäran med hänvisning till PUL utan till skattesekretessen i 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen skyddar bland annat ”enskilds” ekonomiska förhållanden. När det står ”enskild” i offentlighets- och sekretesslagen menas både fysiska personer och privata företag. Enskild ska förstås som motsatsen till det allmänna, dvs myndigheter och annan offentligt driven verksamhet.