Svar till: Myndigheten forskade fram min adress

Start Forum Öppenhetsforum Myndigheten forskade fram min adress Svar till: Myndigheten forskade fram min adress

#22328
Per Hagström
Moderator

Hej!

Det här är utgångspunkten i 2 kap. 14 § 3 st tryckfrihetsförordningen:

Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.

Det står ju inte att myndigheten har rätt att efterforska sökandens identitet för att kunna delge honom eller henne ett avslagsbeslut med rekommenderat brev. Hade du ens bett om ett överklagbart beslut?

Det finns en dom som handlar om att man inte har rätt att vara anonym om man går vidare till domstol för att få ut allmänna handlingar se här:

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2014/05/HFD_6738_13.pdf

I målet ovan kan du se att myndigheten Stockholms universitet fattade ett avslagsbeslut ställt till ”Anonym, okänd adress”.

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut handlingar digitalt per e-post. De kan alltid välja att lämna ut på papper och behöver inte motivera varför.