Svar till: Anmälan om kränkningar/mobbning

Start Forum Öppenhetsforum Anmälan om kränkningar/mobbning Svar till: Anmälan om kränkningar/mobbning

#22850
Per Hagström
Moderator

Myndigheter har en dokumentationsskyldighet som du kan läsa om i sista stycket på denna sida:

Vad är en handling?

Om du pekar på att det finns en sådan skyldighet så kanske det kryper fram att det faktiskt finns något nedskrivet som du kan begära ut med stöd av handlingsoffentligheten i 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller enligt reglerna om partsinsyn i 16 § förvaltningslagen.