Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

#23118
Per Hagström
Moderator

Nej, en myndighet kan så klart inte motivera sina beslut med hemliga regler och eventuella riktlinjer som myndigheten har tagit fram har ju ingen giltighet om de strider mot lag. Har du möjlighet att begära ett formellt beslut i frågan om din rätt att välja behandlare så att du får en ordentlig beslutsmotivering och kan överklaga? Biblioteksundantaget gäller för handböcker och instruktioner som används internt inom en myndighet som stöd för handläggarna i deras beslutsfattande. Det gäller inte för regler som myndigheten åberopar i förhållande till allmänheten som skäl för sina beslut.