Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

#23229
Christèl Berggren
Gäst

Hej.
Har jag rätt att ta ut alla dokument där mitt namn och person nummer finns hos en kommunal hemtjänst. Tex planerade insatser, tiden för planerad insats, när hemtjänst loggar in och ut sig hos mig och vem som utförde insatsen.
Har fått tillgå denna information av kommunen tidigare men nu vill de inte delge mig dessa underlag med hänvisning av att det kan vara ett arbetsmaterial och ingen offentlig handling.
Dock står mitt namn och person nummer på dessa handlingar.
Vad har jag för laglig rätt att få ta del av dessa?