Svar till: Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling?

Start Forum Öppenhetsforum Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling? Svar till: Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling?

#23510
Per Hagström
Moderator

Till att börja med vill jag bara förtydliga att det är olagligt för en tjänsteman på en myndighet att radera mejl som någon har begärt ut innan myndigheten har tagit ställning till om det rör sig om allmänna och offentliga handlingar. Men det är klart att det ändå kan hända i praktiken om tjänstemannen verkligen vill dölja något. Vad jag vet kan man inte ställa krav på att någon specifik tjänsteman ska eller inte ska handlägga en viss begäran. Om tjänstemannen inte har gett en fullmakt till någon kollega så är det ingen annan än tjänstemannen själv som får gå igenom sin e-post. Men det är nog rutin på många ställen att sådana fullmakter utfärdas för att kunna användas i tjänstemannens frånvaro.

Ett alternativ kan ju vara att börja med att begära ut e-postloggen för den berörda tjänstemannen. Det är en lista över mejl som tjänstemannen har tagit emot eller skickat under perioden med uppgifter om avsändare/mottagare, tid, datum och ämnesrad. Då får du åtminstone uppgifter om att ett visst mejl har skickats eller tagits emot av tjänstemannen även om det senare raderas. En e-postlogg kan IT-avdelningen ta fram och lämna ut utan att underrätta den berörda tjänstemannen. Samtidigt är det nog inget som direkt hindrar att IT-avdelningen underrätter den berörda tjänstemannen om att loggen har lämnats ut och då finns det en risk att han eller hon börjar radera mejl innan du ens har hunnit begära ut dem. Att radera handlingar innan de har blivit föremål för en begäran är lagligt så länge man håller sig till gallringsreglerna.