Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

#23513
Per Hagström
Moderator

Man ska inte behöva vända sig till någon specifik tjänsteman vid en myndighet för att få sin begäran prövad på ett korrekt sätt. Om tjänstemannen som tar emot begäran inte har kompetens att hantera den ska han eller hon lämna den vidare. Det finns inga krav på att man måste ange ett diarienummer eller rubrik på en handling för att få ut den utan man kan beskriva handlingen på annat sätt. Om myndigheten själv har hänvisat till handlingen i ett beslut så räcker det förstås att säga att man vill ha den handling som nämns i beslutet. Huruvida myndigheter är skyldiga att lägga ut handlingar på sin webbplats eller inte regleras inte av offentlighetsprincipen så jag kan inte svara på det.