Svar till: Mejl från politiker

Start Forum Öppenhetsforum Mejl från politiker Svar till: Mejl från politiker

#23515
Per Hagström
Moderator

Politiker kan vara företrädare för både ett parti och en myndighet och det har betydelse i vilken roll de tar emot eller skickar mejl. Om socialnämndens ordförande i en kommun mejlar en partikamrat om partiets strategi inför valet blir mejlet inte en allmän handling oavsett om politikern använder sin kommunala mejladress eller inte. Men om han eller hon mejlar en tjänsteman på Inspektionen för vård och omsorg om en pågående inspektion på kommunens äldreboenden blir det en allmän handling även om politikern använder sin privata mejladress. I det senare fallet agerar politikern som företrädare för socialnämnden som myndighet och huvudman för äldreboendena. Samma sak på riksnivå. Om en minister mejlar partisekreteraren i det egna partiet om någon intern kris blir det inte en allmän handling men däremot om ministern mejlar sin ministerkollega i ett annat EU-land om ett kommande handelsavtal mellan Sverige och det landet. Obs! Att ett mejl är en allmän handling betyder inte att det är helt offentligt, delar av eller hela mejlet kan vara sekretessbelagt av någon anledning.