Svar till: Polomyndigheten lämnar inte ut uppgifter

Start Forum Öppenhetsforum Polomyndigheten lämnar inte ut uppgifter Svar till: Polomyndigheten lämnar inte ut uppgifter

#24446
Per Hagström
Moderator

Ja, jag har vid flera tillfällen varit med om att polisen har försökt hemlighålla uppgifter som egentligen är offentliga. Det är inte den myndighet i Sverige som har störst respekt för offentlighetsprincipen om man ska uttrycka sig diplomatiskt. Det man kan göra är att kräva att få veta vilken sekretessregel som polisen stödjer sitt nekande på. Och om skälen för sekretess verkar orimliga kan man begära ett överklagbart beslut och i slutänden överklaga. Diarienummer är så gott som alltid offentliga.