Svar till: Fakturakopior

Start Forum Öppenhetsforum Fakturakopior Svar till: Fakturakopior

#24448
Per Hagström
Moderator

Ja, offentlighetsprincipen gäller vid kommunala bolag och de ska på begäran lämna ut allmänna handlingar, t.ex. inkomna fakturor. Du kan dock råka ut för att det kommunala bolaget maskerar uppgifter i fakturorna med hänvisning till affärssekretess. Det finns sekretess som skyddar det kommunala bolagets egna affärsintressen (19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen) och det finns sekretess som skyddar de företag som det kommunala bolaget gör affärer med (se 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen). På pappret är sekretessen svag men i praktiken är det ganska mycket som hemlighålls med stöd av dessa sekretessregler. En del domstolsavgöranden gällande 19 kap. 1 § OSL hittar du här. Ett antal avgöranden gällande 31 kap. 16 § OSL hittar du här.