Svar till: Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan

Start Forum Öppenhetsforum Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan Svar till: Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan

#24449
Per Hagström
Moderator

Man skulle kunna tolka det som att din chef kommer med det här påståendet i förhoppningen om att du ska säga något som bekräftar att det är du som ligger bakom den anonyma begäran. Det står så här i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen:

”Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är”

Mot den bakgrunden tycker jag att din chefs uttalande var olämpligt.