Svar till: Sammanställning av uppgifter om statliga styrelser m.m.

Start Forum Öppenhetsforum Sammanställning av uppgifter om statliga styrelser m.m. Svar till: Sammanställning av uppgifter om statliga styrelser m.m.

#24605
Per Hagström
Moderator

Hej, jag besvarar främst frågor som rör själva rätten att ta del av allmänna handlingar. Frågan om var man kan hitta viss information ligger lite utanför det området.

Man kan inte med stöd av offentlighetsprincipen kräva att en viss myndighet, t.ex. regeringskansliet, ska hämta in och sammanställa uppgifter för att skapa en ny handling. Det är bara om information redan finns hos myndigheten i en allmän handling som du kan begära ut den med stöd av offentlighetsprincipen. Det är inte så att offentlighetsprincipen bara omfattar vissa uppgifter utan den omfattar alla uppgifter i allmänna handlingar hos myndigheter. Frågan om vilka uppgifter som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen avgörs alltså av vad den aktuella myndigheten har valt att dokumentera. Om myndigheten har dokumenterat uppgifter om styrelseledamöternas personnummer och adresser så går det med största sannolikhet att få ut dessa eftersom personnummer och adresser som utgångspunkt är harmlösa uppgifter som inte är sekretessbelagda.