Svar till: Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan

Start Forum Öppenhetsforum Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan Svar till: Anonymt begärt ut handlingar, kommenteras sedan

#24658
Maxi
Gäst

Hej igen!
Enligt kommunens registrator kan förklaringen till mins chefs uttalande vara: ”Dessutom signalerade din mejladress vem du är till undertecknad.” Med undertecknad förstås de chefer vars handlingar jag begärde ut, vilket är min tolkning. Hon menade för övrigt att min specifika tidsperiod i sammanhanget också kunde signalera att det gällde mig. Enligt Datainspektionen är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till mig att räkna som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Har kommunens registrator gjort något fel, i den mening att hon borde dolt min mejladress?
Tack för all hjälp!
Vänligen Maxi.