Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

Start Forum Öppenhetsforum digitalt utlämnande och förvaltningslagen Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

#25051
Per Hagström
Moderator

Frågan om att införa en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar digitalt har varit uppe i flera utredningar. Den mest gedigna genomgången gjordes nog i SOU 2010:4. Om du läser avsnitt 8.2 så ser du att utredningen konstaterade att 5 och 6 §§ förvaltningslagen inte innebär en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar digitalt. 7 § verkar inte har varit på tapeten. Du hittar utredningen här:

http://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/93d404b4554140cab61cd59d55712715/allmanna-handlingar-i-elektronisk-form—offentlighet-och-integritet-sou-20104

Utredningen föreslog att det skulle införas en generell rätt till allmänna handlingar i elektronisk form, om ett sådant utlämnande inte bedömdes olämpligt i det enskilda fallet, men någon sådan rätt har inte införts. Om man överklagar en myndighets beslut att bara lämna ut handlingar på papper så blir överklagandet avvisat som du kan se här:

http://www.allmanhandling.se/?s=%22digitalt+utl%C3%A4mnande%22