Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

Start Forum Öppenhetsforum digitalt utlämnande och förvaltningslagen Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

#25114
Tomas
Gäst

Jag drabbades av pappersutlämnande av digital miljöinformation, överklagade till kammarrätt men fick avslag med hänvisning till RÅ 2008 not 72.

Min bild är att
* Omvandling av koordinater till karta gör att information förloras, innehållet i originalhandlingen kan inte återskapas. Dvs handlingen har inte lämnats ut till fullo vilket borde kunna överklagas.
* Enligt Århuskonventionen och motsvarande EU-direktiv ska miljöinformation lämnas ut i begärt format, eller med motivering i annat rimligt format. Ärendet måste också kunna överklagas. Svensk lag är officiellt i linje med dessa krav så då borde de följas i praktiken också.
* Elektroniskt utlämnande borde normalt följa av 7 § FL om allt redan lagras digitalt och innehållet inte är känsligt. I mitt fall handlar det om 1-2 kg papper och motsvarande kostnad för papper och porto helt i onödan, eller möjligen just för att göra hanteringen dyr, långsam, komplicerad och osmidig.

Borde jag låta bli att överklaga till HFD? Om handlingen lämnas ut imorgon, är det fortfarande möjligt och lämpligt att överklaga det enligt mig felaktiga ursprungliga beslutet?