Svar till: Lämna ut begäran

Start Forum Öppenhetsforum Lämna ut begäran Svar till: Lämna ut begäran

#25277
Per Hagström
Moderator

Det beror lite på hur det gick till när din granne fick reda på detta. Om det var din granne som på eget initiativ krävde att få se dokumentation som visade om någon hade begärt ut bygglovet så kunde kommunen knappast neka att lämna ut dokumentation om den fanns sparad. En inkommen begäran om att få ta del av en handling är i sig en allmän handling så länge den finns kvar hos myndigheten även om den egentligen borde ha kastats enligt dokumenthanteringsplanen.

Jmf dessa fall:

KR Sthlm 784-13

JO 1061-13

Om kommunen däremot på eget initiativ underrättade din granne om att du hade begärt ut bygglovet så var det troligtvis ett felaktigt agerande. Jmf dessa fall:

http://www.allmanhandling.se/tag/underratta-berorda/