Svar till: Sekretess socialtjänsten/god man

Start Forum Öppenhetsforum Sekretess socialtjänsten/god man Svar till: Sekretess socialtjänsten/god man

#25285
Stina
Gäst

Hej igen och sent omsider tack för svar!

Nya uppgifter har framkommit: Polisen har begärt ut uppgiften men socialtjänsten har hänvisat till sekretessen varpå polisen bedömt att brottet inte skulle ge mer än ett år fängelse vilket gör att sekretessen håller. Dock finns det ett vittne till händelsen som inte är anställd av/på daglig verksamhet utan som arbetar på den arbetsplatsen där daglig verksamhet finns. Personen arbetar inom kommunen men torde väl inte omfattas av den strikta sekretessen? Polisen som utredde anmälan har slutat och jag har inte fått tag på den nya polisen, men min avsikt är att begära ut hela utredningen för att se om polisen ens vet att det finns ett (utomstående) vittne.

Dessutom så har nu person A själv brevledes begärt att få ut namn på de personer hen arbetade med vid den aktuella tidpunkten, både andra deltagare och handledare. Person A har ju som sagt inte ens koll på vad hen åt till middag utan lever i ett vakuum tidsmässigt, både bakåt och framåt i tiden. Hen är helt beroende av människor omkring sig och de kom-ihåg-lappar som hen skriver.

Vad tror du om möjligheten att få ut den begärda informationen? Och hur omfattande är sekretessen egentligen, hur långt sträcker den sig? Vi ska tex på min arbetsplats ta emot personer från daglig verksamhet, har jag då sekretess gentemot tex polisen ifall en liknande incident inträffar här?

Ytterligare en fråga har med LSS att göra, hur långtgående är ansvaret för en persons omvårdnad enligt 9e § LSS när man har beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna 9§ 9st LSS? Torde det inte ingå att bistå den boende vid en polisanmälan? Och hur kan personalen vid personens gruppboende inte kunna/vilja/få stötta sin boende i det den har rätt till enligt lag utan ska omfattas av en sekretess som tvärtom hindrar personalen att utföra sina arbetsuppgifter?

Har du andra råd i hur jag ska gå vidare så känn dig fri att dela med dig 🙂

Tack på förhand!