Svar till: Söker information angående ändring i barnets förskola

Start Forum Öppenhetsforum Söker information angående ändring i barnets förskola Svar till: Söker information angående ändring i barnets förskola

#25310
Hasse Olsson
Gäst

Jag har nu upprepade gånger begärt information från kommunen utan att ens få svar på mina e-post.
Vi var kallade till ett informationsmöte om förändringarna som ska ske och jag ifrågasatte då varför de inte skickat mig något, de svarade att eftersom det kan finnas namn på personal i de dokument jag begärt har jag inte rätt at ta del av det, de sade också att eftersom det inte var politiska beslut utan beslut gjorda av tjänstemän så var det heller inte allmän handling.
Jag hänvisade till både lagar och de JO beslut jag läst men de anser att de inte har skyldighet att lämna ut någon information över huvud taget. Jag kommer att anmäla till JO idag och jag kommer också att upprätta en polisammälan för brott mot Tryckfrihetsförordningen och Förvaltningslagen.