Svar till: Sekretessbelagd uppgift

Start Forum Öppenhetsforum Sekretessbelagd uppgift Svar till: Sekretessbelagd uppgift

#25945
Per Hagström
Moderator

Det var ju en väldigt bra fråga. Om du bara får ut delar av en allmän handling räknas det som ett avslag på din begäran om att få ut handlingen och det kan överklagas. Jag vet det eftersom jag själv har överklagat en mängd sådana beslut och fått saken prövad. Jag kan däremot inte peka på något specifikt förarbetsuttalande eller någon specifik vägledande dom där detta framgår. Här är i all fall några exempel där domstolar har tagit upp denna fråga till prövning:

KR Sthlm 2474-09

KR Jönköping 2150-14

Begäran om handlingar delvis hemlig