Svar till: Sprida information ur allmäna handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Sprida information ur allmäna handlingar Svar till: Sprida information ur allmäna handlingar

#26012
Lisa
Gäst

Hej och tack för snabbt svar!

Följande läser jag på Datainspektionens hemsida:

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Även information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.
(https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte-och-tillampningsomrade/)

I så fall torde det räcka med att ta bort just varje upplysning som kan knytas till en levande person?

/Lisa