Svar till: Avgiftsförordningen och anonymitet

Start Forum Öppenhetsforum Avgiftsförordningen och anonymitet Svar till: Avgiftsförordningen och anonymitet

#26013
Per Hagström
Moderator

Hej! Jag vet ingen annan metod än kontant betalning av kopieavgiften om du vill förbli anonym. Men det kanske finns något annat smart sätt. Du har i alla fall rätt att betala med kontanter på myndigheter (se HFD 2015 ref. 49; se även prop. 1989/90:138, s 12 och JK:s beslut 2013-05-25, dnr 5936-12-22).

Om du ändå måste ta dig till myndigheten kan du ta del av den allmänna handlingen på plats utan att ta någon kopia. Det är gratis.