Svar till: Konsumentverket maskar anmälare

Start Forum Öppenhetsforum Konsumentverket maskar anmälare Svar till: Konsumentverket maskar anmälare

#26372
Per Hagström
Moderator

Skillnaden mellan Konsumentverket och ARN är att regeringen har föreskrivit att sekretessen i 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska gälla hos Konsumentverket. Det framgår av 9 § offentlighets- och sekretessförordningen jämförd med bilagan till samma förordning där Konsumentverket finns upptagen som en av de myndigheter där sekretessen enligt bestämmelsen gäller. Det är regeln i första stycket punkten två i 30 kap. 23 § OSL som slår till i det här fallet. Enligt den regeln gäller absolut sekretess för uppgifter om personliga förhållanden (t.ex. namn) som avser ”…den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.” Jag antar att konsumentverket i det här fallet resonerar så att anmälarna har trätt i affärsförbindelse med det anmälda företaget och att deras identitet (uppgift om personliga förhållanden) därför är sekretessbelagd.