Svar till: Kommunalt bolag vägrar lämna ut lönelistor

Start Forum Öppenhetsforum Kommunalt bolag vägrar lämna ut lönelistor Svar till: Kommunalt bolag vägrar lämna ut lönelistor

#26944
Per Hagström
Moderator

Nej, OSL 19:1 ger inte stöd för att hemlighålla löneuppgifter precis som du säger. Och om bolaget såg en risk för att du ska använda uppgifterna i strid mot GDPR borde bolaget ha gett dig en chans att förklara hur du tänker använda uppgifterna. Annars har inte bolaget gjort en ordentlig sekretessprövning menar jag. Här är ett fall som kan vara intressant för dig att läsa även om det gäller reglerna före GDPR:

JO 4171-11

Tyvärr är det nog så att fler uppgifter kommer att vara hemliga enligt 21 kap. 7 § OSL nu när GDPR har trätt i kraft. Tidigare var det tillåtet med ostrukturerad behandling av personuppgifter enligt den så kallade missbruksregeln i PUL men den är borta nu. Men behandling av personuppgifter kan ju fortfarande vara tillåten av andra skäl så det behöver ju inte vara kört för din del.

Det som talar för att överklaga direkt är väl att bolaget har som du skriver en lång historia av att inte lämna ut information om löner. Det som talar emot är att det alltid tar ett par månader minst innan kammarrätten meddelar sin dom.