Svar till: Tvång på att ha en folkbokföringsadress för att få ta del av handlingar/register

Start Forum Öppenhetsforum Tvång på att ha en folkbokföringsadress för att få ta del av handlingar/register Svar till: Tvång på att ha en folkbokföringsadress för att få ta del av handlingar/register

#27109
Per Hagström
Moderator

Hej, jag har varit upptagen med annat och därför har svaret dröjt. Jag är ingen expert på GDPR och kan inte svara på hur din rätt till ett registerutdrag påverkas av att du är hemlös. Rätten att ta del av allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen gäller alla, så mycket vet jag, och man kan inte avslå en begäran med hänvisningen till att personen i fråga saknar adress. Enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen har du rätt att ta del av allmänna handlingar på plats hos myndigheten utan kostnad. Däremot kan du inte kräva att få allmänna handlingar skickade till dig via e-post. Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt utan kan välja att göra det på papper.