Svar till: Almän handlin, digital

Start Forum Öppenhetsforum Almän handlin, digital Svar till: Almän handlin, digital

#27398
Per Hagström
Moderator

Jag vet inte riktigt om din fråga avser att du inte kan få en specifikation av kostnaden i just ditt utlämnandeärende eller om du menar att kommunfullmäktiges beslutade taxa för utlämnande av allmänna handlingar är otydligt. Även om det bara står ”full kostnadstäckning” i fullmäktiges taxebeslut så tycker jag att du bör kunna få åtminstone en ungefärlig uppgift om vad kostnaden blir i ditt fall innan du bestämmer dig för att begära ut handlingarna.

För att kommunen överhuvudtaget ska kunna ta ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar i elektroniskt form måste det finns ett beslut från kommunfullmäktige, en taxa, som på något sett anger grunderna för ett sådant avgiftsuttag. Det framgår av den här domen. http://www.allmanhandling.se/2016/04/13/avgift-for-pdf-utan-rattsligt-stod/

Det taxebeslutet kan du begära ut från kommunen. Det kanske räcker att full kostnadstäckning som grund för avgift. Det är inte mer specificerat än så när det gäller statliga myndigheter. Se 5 § 3 st i avgiftsförordningen jämfört med 4 § 1 st p. 8 i samma förordning. Du skulle kunna JO-anmäla kommunen om du anser att taxebeslutet inte är tillräckligt tydligt för att få saken prövad.

Här är ett fall där kammarrätten bedömde att en tingsrätt hade gått över gränsen för full kostnadstäckning:

Överpris för elektroniskt protokoll

Gränsen för kommuners avgiftsuttag framgår självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen.