Svar till: Är handlingar som finns på universitetens lärplattform allmänna handlingar?

Start Forum Öppenhetsforum Är handlingar som finns på universitetens lärplattform allmänna handlingar? Svar till: Är handlingar som finns på universitetens lärplattform allmänna handlingar?

#27401
Per Hagström
Moderator

Hej! Om lärplattformen är något som både universitets anställda och studenterna har tillgång blir handlingarna som laddas upp där allmänna eftersom de anses expedierade/inkomna. Du kan begära att få ta del av handlingar på plats på universitet. Men det är universitet som bestämmer på vilket sätt. Det kan vara att du läser på en skärm eller att du får dem som utskrifter. Om du vill ha kopior av handlingarna som du kan ta med dig finns den en begränsningsregel i andra meningen i 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen som säger att myndigheten bara är skyldig att lämna ut kopiorna som utskrifter. Du kan alltså inte kräva att få dem på en USB-sticka eller till din onedrive. Det finns däremot inget förbud för myndigheten att lämna ut handlingarna digitalt så om universitet inte ser något hinder för det så kan du få ut dem elektroniskt. Du har rätt att betala kontant, se mitt svar i denna tråd. Jag vet inte vad du har rätt till för typ av kvitto. En myndighet får aldrig radera dokument som omfattas av en begäran om att ta del av allmänna handlingar så länge frågan om utlämnande inte är slutligen avgjord.