Svar till: Få tillgång till mitt barns elevakt på grundskola samt beslut som rör mitt barn

Start Forum Öppenhetsforum Få tillgång till mitt barns elevakt på grundskola samt beslut som rör mitt barn Svar till: Få tillgång till mitt barns elevakt på grundskola samt beslut som rör mitt barn

#27418
Per Hagström
Moderator

Hej! Är det en kommunal skola? Annars gäller inte offentlighetsprincipen vid skolan. Vet du vart skolan vände sig med denna ansökan? Var det till någon instans inom kommunen? Om det är en kommunal skola som har skickat en ansökan till någon instans inom kommunen bör det ha blivit en allmän handling när avslagsbeslutet fattades. Handlingar i ett internt ärende av den typen blir allmänna senast när ärendet är avslutat. Om du är barnets vårdnadshavare bör du även ha rätt till partsinsyn i ärendet enligt 10 § förvaltningslagen. En förutsättning för att du ska kunna få ut ansökan och beslut med stöd av offentlighetsprincipen eller rätten till partsinsyn är att ansökan och beslut är skriftliga.