Svar till: Allmän handling – myndighets skyldighet tillhandahålla visningsmedium

Start Forum Öppenhetsforum Allmän handling – myndighets skyldighet tillhandahålla visningsmedium Svar till: Allmän handling – myndighets skyldighet tillhandahålla visningsmedium

#27420
Per Hagström
Moderator

Enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen ska sökanden kunna läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta handlingarna. Om det går att åstadkomma på något annat sätt än genom att visa handlingarna på en dator, t.ex. genom en utskrift, är det okej. En sökande kan inte begära att få ta del av handlingar på ett visst sätt på myndigheten, se denna dom:

Ingen rättighet läsa e-handlingar på papper