Svar till: Begära ut email

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut email Svar till: Begära ut email

#27422
Per Hagström
Moderator

Enligt bilaga A till Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6; ändrade och omtryckta RA-FS 1997:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan man utläsa att loggar för e-post räknas till handlingar av just tillfällig och ringa betydelse. Det här betyder att det är upp till myndigheten att avgöra hur länge loggarna ska sparas innan de gallras. Men det krävs, om jag har fattat rätt, att myndigheten fattar ett tillämpningsbeslut enligt RA-FS 1991:6 där gallringsfristen för loggarna framgår. Kolla om det står något om gallring av e-postloggar i universitets tillämpningsbeslut.