Svar till: Personalakt

Start Forum Öppenhetsforum Personalakt Svar till: Personalakt

#27737
DC
Gäst

Antar att du är offentliganställd. Som yrkesverksam kan jag säga att det snarare låter som att man inte gjort sitt arkiveringsjobb utan gallrat för mycket. Och det är svårt att återställa.
Gäller det en kommun finns dock alltid olika gallringsregler.
I Stockholms kommun finns en gallringsregel på 3 år för läkarintyg (ej läkarutlåtande). Kompetensutvecklingsplaner och medarbetarsamtal är också något som kan gallras kontinuerligt.

Har du varit sjukskriven så länge bör du ju ha haft rehabiliteringsmöten, inkluderat med försäkringskassan. De omfattas av sekretess och ska därför ha diarieförts.
Det betyder dock ändå att handlingarna ändå inte förvaras i diariet- utan antagligen ska vara i din personalakt.
I övrigt gäller att handlingarna kan hållas ordnade – vilket också är det normala för hantering av personalaktshandlingarna.
Och också orsaken till att det ofta glöms bort just registrering.
Hålls dina handlingar ordnade kan du alltså inte se en förteckning när de kom in för de finns inte.

Så min spontana gissning är – antingen slarv vid hantering av din personakt alternativ faktiskt – korrekt och ordnad gallring. Men dåligt att HR inte kan förklara.

Övriga delar om det ska finnas underskrifter eller ej på ett rehabärende vill jag inte svara på. Men min erfarenhet är att det inte brukar vara det.