Svar till: Får en kommun lämna ut digitala dokument i fysiskt format?

Start Forum Öppenhetsforum Får en kommun lämna ut digitala dokument i fysiskt format? Svar till: Får en kommun lämna ut digitala dokument i fysiskt format?

#27751
DC
Gäst

Hej igen. Kan påpeka att jag inte jobbar för utgivarna. Jag är yrkesverksam registrator och arkivansvarig i en kommun, men blev tipsad att lägga in svar här från en av de inblandad i sidan.

Kommuner har en viss skyldighet att hantera ett ärende enligt 7 § i förvaltningslagen.
Den kommer däremot upphöra 1 Juli.
Då gäller istället att man kan tvinga svar på ett ärende snabbt om man inte fått det handlagt inom en viss tid (tror det är 6 månader) Jag är inte alls så säker på att den nya formuleringen kommer innebära en bättre service. Kanske tvärtom… Men eftersom det blir en ny lag är det svårt att avgöra.

Kort innebär det – både nu och idag – att myndigheterna inte har någon skyldighet att på stört svara och hantera ärenden. Utan det ska kunna ske rättssäkert. Vi har haft ett fall där man samlade svar en gång i veckan från en som skrev ett väldigt stort antal frågor varje dag och detta ansågs ok från JO-s sida.

Dock viktigt att påpeka, det gäller inte begäran enligt TF (om allmänna handlingar). Där är handläggningskravet snabbare.