Svar till: Ta del av intern utredning

Start Forum Öppenhetsforum Ta del av intern utredning Svar till: Ta del av intern utredning

#28111
Per Hagström
Moderator

Ja, om utredning är dokumenterad så är dokumenten allmänna handlingar, antingen för att handlingarna har kommunicerats, dvs. skickats för kännedom till den berörda forskaren, och därmed är expedierade eller för att ärendet är avslutat. Alla handlingar som tillför ett avslutat ärende sakuppgifter är allmänna. Nästa fråga blir, som DC påpekar, om det finns uppgifter i handlingarna som är sekretessbelagda.