Svar till: Loggar

Start Forum Öppenhetsforum Loggar Svar till: Loggar

#28399
Per Hagström
Moderator

Hej! Jag vet inte hur din begäran har varit formulerad men om man t.ex. begär ut en e-postlogg över alla mejl som en anställd på en myndighet har skickat och tagit emot under en viss tidsperiod så är loggen en allmän handling i sin helhet om den kan sammanställas med rutinbetonade åtgärder, se här:

RÅ 1998 ref. 44

Se även domen KR Sthlm 3234-13:

KR Sthlm 3234-13 och KR Sthlm 4961-13

Myndigheten kan inte godtyckligt plocka bort delar av loggen. Det som eventuellt kan tas bort är sekretessbelagda uppgifter men då ska det framgå att uppgifter har sekretessbelagts och med stöd av vilken sekretessregel.

Som regel är det inte hemligt vem som har skickat mejl till en myndighet men det finns några få undantag. Bara det faktum att en person har kontakt med socialtjänsten kan vara hemligt t.ex.

När du skriver att alla interna mejl är sekretessbelagda. Menar du att de är sekretessbelagda i loggen eller att du inte får ut själva mejlen? Uppgifter om interna mejl ska finnas med i loggen som du ser i denna dom:

KR Sundsvall 2260-12

När det gäller själva de interna mejlen så kan det vara så att de inte är allmänna handlingar. Mejl blir inte allmänna handlingar bara för att de skickas mellan kollegor på en myndighet. Om mejlen tillhör ett ärende kan de ändå bli allmänna handlingar om de tillför det ärendet sakuppgifter och ärendet är avslutat. Se denna dom:

HFD 5339-13 och HFD 5340-13

Det här JO-beslutet kan vara intressant för dig att läsa också:

JO 6083-13