Svar till: Kommun returnerar inkommen ansökan om bistånd

Start Forum Öppenhetsforum Kommun returnerar inkommen ansökan om bistånd Svar till: Kommun returnerar inkommen ansökan om bistånd

#28552
Per Hagström
Moderator

En ansökan som kommer in till en kommunal förvaltning blir en allmän handling och allmänna handlingar ska som utgångspunkt bevaras. Enligt 15 § arkivlagen får en kommunal myndighet återlämna en allmän handling endast om det sker med stöd av lag eller ett särskilt beslut från kommunfullmäktige. Tyvärr vet jag inte om det finns något stöd i lag för att återlämna ansökningar om kontaktperson eller om fullmäktige i den aktuella kommunen har fattat ett särskilt beslut om att denna typ av handlingar får återlämnas. Men du kan be den berörda förvaltningen redovisa vilken lagparagraf eller vilket beslut från fullmäktige som den stödjer sig på när den skickar tillbaka dessa ansökningar.