Svar till: Kommunen säger att dom inte diariefört handling?

Start Forum Öppenhetsforum Kommunen säger att dom inte diariefört handling? Svar till: Kommunen säger att dom inte diariefört handling?

#28877
Per Hagström
Moderator

Av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att huvudregeln är att allmänna handlingar ska diarieföras. Jag tycker därför att du ska fråga kommunen vad det är för undantagsregel som den tillämpar i det här fallet. Be att få en hänvisning till den aktuella lagen, förordningen och paragrafen där undantaget framgår. När det gäller handlingar som omfattas av sekretess i någon del är det som regel ett absolut krav att de diarieförs.