Svar till: Avgift för övervakning

Start Forum Öppenhetsforum Avgift för övervakning Svar till: Avgift för övervakning

#29249
Per Hagström
Moderator

När kommunen beviljar ett tillstånd/bygglov för en viss fastighet så antar jag att detta skickas till fastighetsägaren och då blir det en expedierad och följaktligen allmän handling. Vad menar kommunen med arbetsmaterial? Det förekommer inte som begrepp i tryckfrihetsförordningen men används flitigt av myndigheter som av olika skäl inte känner för att lämna ut handlingar.

Vad gäller avgift för övervakning så låter det väldigt märkligt. Så här står det i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen:

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring.

Här är ett par praxisavgöranden som du kan hänvisa till:

JO 1989/90 s. 392

Ingen avgift när handlingar skannas på plats