Svar till: Lämna ut klasslistor

Start Forum Öppenhetsforum Lämna ut klasslistor Svar till: Lämna ut klasslistor

#29377
Per Hagström
Moderator

Jag skulle tro att du är skyldig att se till att någon som är i tjänst på skolan eller på kommunen (för det är väl en kommunal skola?) tar tag i personens begäran och ser till att klasslistorna lämnas ut skyndsamt om de inte är sekretessbelagda i någon del. Det finns kanske en registrator på utbildningsförvaltningen i tjänst? Här är ett par avgöranden som berör sekretess vad gäller klasslistor:

Klasslistor med särskoleelever hemlighölls på felaktig grund

Journalist hade rätt att få ut klasslista