Svar till: Fotografi allmän handling?

Start Forum Öppenhetsforum Fotografi allmän handling? Svar till: Fotografi allmän handling?

#30823
Per Hagström
Moderator

Om fotografen är fristående i förhållande till myndigheten, dvs inte anställd och inte heller har tagit bilden under arbetsledning av någon på myndigheten blir det en inkommen och därmed också allmän handling hos myndigheten. Du har alltså rätt att få en kopia av bilden eller ta del av den på plats hos myndigheten och fotografera av den. Under väldigt speciella förhållanden kan handlingar sekretessbeläggas med hänvisning till upphovsrätt, se 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen. Men om fotografen har sålt bilden till myndigheten är inte villkoret i första stycket 2 uppfyllt, vilket innebär att sekretessen inte gäller. Att du har rätt att få en kopia av bilden betyder inte att du har rätt att sedan använda den hur som helst. Den har fortfarande ett upphovsrättsligt skydd. I 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen finns en bestämmelse som hänvisar till upphovsrättslagen. I den senare kan man läsa att många handlingar som upprättas av en myndighet, t.ex. beslut och domar, saknar upphovsrättsligt skydd. Men inkomna handlingar är som regel skyddade. Det finns några enstaka undantag. T.ex. handlingar som någon åberopar som bevis i en rättegång kan återges av exempelvis en tidning utan hinder av upphovsrätt om det sker i samband med att tidningen redogör för målet, se 26 § upphovsrättslagen.