Svar till: Trafikverket

Start Forum Öppenhetsforum Trafikverket Svar till: Trafikverket

#30824
Per Hagström
Moderator

Hej! Jag vet inte riktigt hur gången är vid utfärdande av körkort. Skickar Trafikverket intyget från uppkörningen till Transportstyrelsen som utfärdar körkortet? I så fall blir intyget expedierat från Trafikverket och inkommet till Transportstyrelsen, det vill säga en allmän handling vid båda myndigheterna. Om intyget aldrig lämnar Trafikverket blir det antagligen en allmän handling när Trafikverket har avslutat ärendet, kanske efter att resultatet av uppkörningen har redovisats till Transportstyrelsen på något sätt och Transportstyrelsen har utfärdat körkortet.

Allmänna handlingar ska som huvudregel bevaras av myndigheten men ofta finns det regler som tillåter att handlingarna gallras (förstörs) efter en viss tid för att inte arkiven ska bli ohanterligt stora. Det du behöver göra är att kolla vad Trafikverkets/Transportstyrelsens gallringsföreskrifter säger om gallring av intyg från uppkörningar. Får dessa handlingar gallras och i så fall när? Å andra sidan hjälper det dig kanske inte så mycket att få reda på att intyget har gallrats olagligt. Du kan ändå inte få ut en handling som inte längre finns. Tyvärr vet jag inte hur du kan bevisa på något annat sätt att du körde upp manuellt.