Svar till: Vägran ett helt lämna ut ett dokument?

Start Forum Öppenhetsforum Vägran ett helt lämna ut ett dokument? Svar till: Vägran ett helt lämna ut ett dokument?

#31360
Per Hagström
Moderator

Hej! Regeringsrätten som tidigare var högsta instans i mål om handlingsoffentlighet konstaterade i en dom att en myndighet inte behöver lämna ut en handling om det bara återstår helt värdelös information när man har tagit bort allt hemligt. Se här:

RÅ 1989 ref. 111

26 kap. 1 § OSL kan inte användas för att hemlighålla uppgifter om ett företag eftersom företag inte har ”personliga förhållanden”. Eventuellt innehåller de tre handlingarna uppgifter om företagets kunder/brukare och då kan ju 26:1 vara tillämplig.