Svar till: Personalakt, kommun

Start Forum Öppenhetsforum Personalakt, kommun Svar till: Personalakt, kommun

#31459
Per Hagström
Moderator

Allmänna handlingar ska som utgångspunkt bevaras. Myndigheten kan bara kasta handlingar om den har stöd för det i en gallringsföreskrift eller gallringsbeslut. Du kan prata med arkivarien på kommunen och höra vilka gallringsfrister som gäller i kommunen för handlingar i personalakter.