Svar till: Facebook messenger

Start Forum Öppenhetsforum Facebook messenger Svar till: Facebook messenger

#32751
Per Hagström
Moderator

Politikers korrespondens blir bara allmänna handlingar när de agerar i egenskap av myndighetsföreträdare. T.ex. när en politiker som är socialnämndens ordförande i en kommun skickar meddelanden som rör ett ärende som behandlas i nämnden eller om en minister har tagit emot ett brev från någon som tycker att regeringen borde agera i någon viss fråga. En politikers rent partipolitiska verksamhet ligger utanför offentlighetsprincipens område och meddelanden som skickas och tas emot i den verksamheten blir inte allmänna handlingar.

Om det står klar att meddelandena har koppling till politikerns roll som myndighetsföreträdare spelar det ingen roll hur meddelandena skickas, om det är sms, messenger eller twitter, det blir allmänna handlingar likafullt som ska lämnas ut på begäran om de inte är sekretessbelagda av något skäl.