Svar till: Underlag till utredning inte offentlig handling?

Start Forum Öppenhetsforum Underlag till utredning inte offentlig handling? Svar till: Underlag till utredning inte offentlig handling?

#32752
Per Hagström
Moderator

Om Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund har lämnat över en kopia av handlingen till Jordbruksverket så är det en inkommen och därmed allmän handling. ”Arbetsmaterial” är överhuvudtaget inte något begrepp som används i tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen. Sedan kan ju denna handling eventuellt vara sekretessbelagd av någon anledning men då ska Jordbruksverket kunna peka på en specifik sekretessbestämmelse som grund för detta. Om det inte finns någon grund för att sekretessbelägga handlingen ska den lämnas ut till dig omgående. Huruvida ärendet är pågående eller avslutat har ingen betydelse.