Svar till: Maska personnummer?

Start Forum Öppenhetsforum Maska personnummer? Svar till: Maska personnummer?

#32753
Per Hagström
Moderator

Dataskyddsförordningen (GDPR) begränsar inte myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Självklart måste ni ha lagstöd för att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar! Personnummer är känsliga uppgifter enligt GDPR men bara undantagsvis enligt offentlighets- och sekretesslagen som är den lag som styr vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan lämnas ut. Det finns en sekretessbestämmelse i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen som har en koppling till GDPR. Enligt den gäller sekretess för personuppgifter om det kan antas att den som begär ut personuppgifterna kommer att behandla dem på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR). En myndighet har knappast anledning att anta en granne som begär ut ett bygglov kommer att använda uppgifterna i detta i strid mot personuppgiftslagen.

Möjligen kan GDPR förhindra att ni skickar bygglovsbeslut digitalt om ni inte har möjlighet att göra det med någon form av säker överföring. På papper per post ska däremot inte vara några problem.