Svar till: Begära ut lösenord

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut lösenord Svar till: Begära ut lösenord

#33182
Per Hagström
Moderator

Hej! Det var en helt ny frågeställning för mig. Uppgifterna behöver ju för det första vara dokumenterade i en handling som är att betrakta som en allmän handling. Och nästa fråga blir, som du är inne på, om det finns någon sekretessregel som gör att uppgifterna är hemliga. Vad tror du om 18 kap. 8 § punkterna 3 och 4? Kan dessa bestämmelser kanske hindra att sådana uppgifter lämnas ut?